Informácia k voľnej kapacite ubytovania
      Celková kapacita ubytovania v apartmánoch Petra je 15 lôžok v piatich
dvojlôžkových apartmánoch a jednom dvojizbovom apartmáne s piatimi lôžkami.
      Viacej informácií nájdete na linke vybavenosť.
      Aktuálnu informáciu o voľnej kapacite v požadovanom termíne je možné získať
pomocou kontaktných údajov na linke kontakt.